TPO - Nguồn vốn 2.186 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ cho dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã được phân bổ về tỉnh Tiền Giang, trong đó có 1.390 tỷ đồng đã được giải ngân cho doanh nghiệp dự án.

Cuối tháng 11/2019, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018. Bộ Tài chính có ý kiến hỗ trợ tỉnh Tiền Giang 2.186 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 để thực hiện dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đại diện truyền thông của doanh nghiệp dự án (Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận) hôm nay (3/12) cho biết nguồn vốn ngân sách trên đã được phân bổ về tỉnh Tiền Giang, trong đó có 1.390 tỷ đồng đã được giải ngân cho dự án.

Báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang hôm 22/11 cho biết về tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án thì tổng mức đầu tư tiểu dự án GPMB theo Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh tạm tính là 1.776 tỷ đồng. Đến nay tỉnh đã hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng sạch trên các tuyến chính.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 51km, tổng mức đầu tư (đã điều chỉnh) 12.668 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 3.400 tỷ đồng, vốn ngân sách hỗ trợ 2.186 tỷ đồng và 7.082 tỷ đồng vốn tín dụng của các ngân hàng cho vay.